Årsmöte måndag 25 februari 2013 kl. 19.00 i Herrljunga Konsthall/Hörsal

 

Mycket god smörgås skapad av vår avgångna styrelseledamot Ingrid Rahmberg.

 

Vi kommer att ha årsmöte i vanlig ordning med ovanligt god smörgås, lättare föredragshållning, utställning, utlottning av närvarovinst samt utlottning av 2012 års inköpta konstverk.

Du anmäler dig senast den 22 februari på:

info@herrljungakonstforening.dinstudio.se

eller till Anne-Marie Berggren 0513-102 88 eller

till Majken Nyberg 0513-213 80

 

Klicka här nedan och ladda hem respektive fil:

Årsmötets dagordning


Konstverk för utlottning

 

Årsmötesprotokoll 2013