Årsmöte måndag 20 februari 2012 kl. 19.00 i Herrljunga Konsthall/Hörsal

Vi kommer att ha årsmöte i vanlig ordning med ovanligt god smörgås, lättare föredragshållning av Britt Haaland ackompanjerad av Keith Deling, utställning, utlottning av närvarovinst samt utlottning av 2011 års inköpta konstverk.

Du anmäler dig senast den 17 februari på:

info@herrljungakonstforening.dinstudio.se

eller till Ingrid Rahmberg 0513-105 84.