Styrelse

Vem sitter i styrelsen?

 

Ordförande: Margareta Kylén 0513-400 47

  

Sekreterare: Margaretha Dahlquist 0763 382433

 

Kassör: Gunilla Friberg 0706 301882

 

Ledamöter: Ann-Marie Jansson 0704 968259

                    Monica Thiel 0705 851121

                    Maj-Britt Lundberg 0513-213 97

                    Birgitta Johansson 073 8224938