Styrelse

Vem sitter i styrelsen?

 

Ordförande: Margareta Kylén 0513-400 47

  

Sekreterare: Margaretha Dahlquist 076-3382433

 

Kassör: Gunilla Friberg 0513-506 27

 

Ledamöter: Ann-Marie Jansson 0704- 968259

                    Monica Thiel 0705-851121

                    Maj-Britt Lundberg 0513-213 97

                    Birgitta Johansson 073-8224938