Nästa utställning i Konsthallen:

Gun Lundkvist Olsen och M Deway

19-27 oktober 2019

Välkomna!