Kvartalsvinster 2010

Vi drar fyra kvartalsvinster samt en e-post-vinst per kalenderår.


Krantz.2.JPG

Kvartalsvinst 1: "Två får" av Elenor Krantz.

Vinnare: Inger Gustafsson, Herrljunga

Reuterberg.JPG

Kvartalsvinst 2: "Vit keramikvas" 10 cm hög av Tina Reuterberg.

Vinnare: Beatrice Gustafsson, Herrljunga

Dancy.JPG

Kvartalsvinst 3: "Pip-pip-kanna" 9 cm hög av Anna Lena Dancy.

Vinnare: Jeanette Forsberg, Herrljunga

Hansen.JPG

Kvartalsvinst 4: "Keramikskål" 5 cm hög av Lise Wichmann Hansen.

Vinnare: Annika Bellstrand Johansson, Herrljunga

Krantz.3.JPG

E-post-adress-lotteri:"Kärl med får", glacerad keramik, ca 15 cm hög, Elenor Krantz, 100:-

Vinnare: Monica Sandin, Ljung